Hand: Main Hand, BL L.F.C. Ch. xxx.6

Name
Main Hand
Manuscript
BL L.F.C. Ch. xxx.6
Script
Unspecified
Scribe
Unspecified
Date
None
Place
None
A

A. Main Hand

A. Main Hand

A. Main Hand

A. Main Hand

A. Main Hand
a, with head

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand

a, with head. Main Hand
b

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand

b. Main Hand
B

B. Main Hand

B. Main Hand

B. Main Hand

B. Main Hand
c

c. Main Hand
C

C. Main Hand

C. Main Hand

C. Main Hand
d

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand

d. Main Hand
D

D. Main Hand

D. Main Hand

D. Main Hand
e

e. Main Hand

e. Main Hand

e. Main Hand
E

E. Main Hand

E. Main Hand
f

f. Main Hand

f. Main Hand
g

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand

g. Main Hand
G

G. Main Hand

G. Main Hand
h

h. Main Hand

h. Main Hand

h. Main Hand
H

H. Main Hand

H. Main Hand

H. Main Hand

H. Main Hand
i

i. Main Hand

i. Main Hand

i. Main Hand

i. Main Hand

i. Main Hand
I

I. Main Hand

I. Main Hand

I. Main Hand
l

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand

l. Main Hand
L

L. Main Hand

L. Main Hand

L. Main Hand
m

m. Main Hand

m. Main Hand

m. Main Hand

m. Main Hand

m. Main Hand
M

M. Main Hand

M. Main Hand
n

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand

n. Main Hand
o

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand

o. Main Hand
O

O. Main Hand

O. Main Hand

O. Main Hand
p

p. Main Hand

p. Main Hand

p. Main Hand

p. Main Hand

p. Main Hand
q

q. Main Hand
Q

Q. Main Hand

Q. Main Hand
r, 2-shaped

r, 2-shaped. Main Hand

r, 2-shaped. Main Hand
r

r. Main Hand

r. Main Hand
R

R. Main Hand

R. Main Hand

R. Main Hand

R. Main Hand

R. Main Hand

R. Main Hand

R. Main Hand
s, long

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand

s, long. Main Hand
s, round

s, round. Main Hand

s, round. Main Hand
S

S. Main Hand

S. Main Hand

S. Main Hand

S. Main Hand

S. Main Hand
T

T. Main Hand

T. Main Hand
v

v. Main Hand
w

w. Main Hand
W

W. Main Hand
x

x. Main Hand

x. Main Hand

x. Main Hand

x. Main Hand

x. Main Hand

x. Main Hand

x. Main Hand
y

y, straight. Main Hand

y, straight. Main Hand
z

z. Main Hand
7

7. Main Hand

7. Main Hand

7. Main Hand
., punctus

., punctus. Main Hand

., punctus. Main Hand
common titulus

abbrev, common titulus. Main Hand

abbrev, common titulus. Main Hand
common vertical

abbrev, common vertical. Main Hand

abbrev, common vertical. Main Hand
per

per. Main Hand
-us

us, -us. Main Hand

us, -us. Main Hand
accent

accent. Main Hand

accent. Main Hand

accent. Main Hand

accent. Main Hand

accent. Main Hand
ct

ligature -- ct. Main Hand

ligature -- ct. Main Hand

ligature -- ct. Main Hand
De

de, De. Main Hand

de, De. Main Hand
fi

ligature -- fi. Main Hand

ligature -- fi. Main Hand
pp

pp. Main Hand
ss

ss. Main Hand

ss. Main Hand

ss. Main Hand
st

ligature -- st. Main Hand

ligature -- st. Main Hand

ligature -- st. Main Hand

ligature -- st. Main Hand

ligature -- st. Main Hand
ti

ti. Main Hand

ti. Main Hand

ti. Main Hand

ti. Main Hand
superscript

superscript. Main Hand